ÇOÇUĞUNUZDA DUYU BÜTÜNLEME PROBLEMİ VAR MI?

Testi anne, baba yada birinci derecede çocukla ilgilenenler doldursun. Sorulara evet yada hayır cevabını düşünerek dolduralım. Testin sonucunda, uzmanlarımız değerlendirip en kısa sürede sizlere dönecektir.
1. Çoğu zaman huysuzdur veya çabuk öfkelenir mi? 2. Çoğu zaman size yapışır mı? 3. Çok aktif ve sakinleştirilmesi zor mudur? 4. Çevredeki sesler/ gürültüler vs. Sebebiyle çok heyecanlanır mı? 5. İşitsel ya da görsel uyaranlar dikkatini dağıtır mı? 6. Sessiz olmasını ya da dikkatinivermesini istediğinizde yerinde duramaz ve kıpır kıpırmıdır? 7. Ellerini, yüzünü saçını yıkamaktan yada banyo yapmaktandolayı hoşnutsuz mudur? 8. Başkalarıyla çarpıştığından şikayet eder mi? 9. Pürüzlü yiyecekleri( çiğneme gerektiren, gevrek) ya da yeni yiyecekleri yiyecekler denemekten dolayı hoşnutsuz mudur? 10. Bazı kıyafetlerin onu kaşındırdığından, fazla sıkı olduğundan ya da etiketinden şikayet eder mi? 11. Çoğu zaman başka çcuklarla çarpışır, onları iter ya da fazla sert oynar mı? 12. Ya sadece çok hafif kıyafetler tercih eder ya da sıcak havada bile uzun kollukıyafetleri tercih eder mi? 13. Çok fazla gıdıklanır mı? 14. Fiziksel olarak acı verici olaylara normalden fazla tepki verir ya da çok az tepki verir mi? 15. Gruptan geri çekilme ya da yakın mesafeden hoşlanmama eğilimi var mıdır? 16. Oyun alanlarındaki hızlı hareket eden ya da dönen aletlere ilgi gösterir ve kolay kolay başı dönmez? 17. Platformda yürümek ya da koşmak yerine yerine atlı karıncanın üstünde kalmak ister? 18. Evde özellikle mobilyaların üzerinde zıplamak, sandalyede sallanmak yada dönmek gibi aktivitelerden hoşlanır mı? 19. Baş aşağı durmaktan hoşlanır mı? 20. Salıncak ya da kaydırağa binmek istemez ya da temkinli biner? 21. Ayağının yerden kalkmasından hoşnut değildir? ( sandalyede ayağa kalkmak, zıplamaca) veya oyunda yere çok yakın durma) 22. Denge ile ilgili zorluk yaşar mı? Ya da çabuk düşer mi? 23. Yüksekten veya bir yere tırmanmaktan korkar mı? 24. Beklenmedik hareketlerden ya da başkasının onu hareket ettirmesinden hoşnutsuz olur mu? 25. Yeni hareketler denemekten hoşnutsuzdur ya da yeni hareketleri öğrenmede zorluk çeker mi? 26. Araba, uçak ya da hareket eden taşıtlar (asansör dahil) onu tutar mı? 27. Bebek, araba gibi oyuncakları kullanarak sıralı ve konusu olan sembolik oyunlar oynar mı? ( ör: bebek uyanır, giyinir,kahvaltı eder..) 28. Oynamak istediği oyuna sizi dahi eder mi? 29. Bakım verdiği bir bebekle sembolik oyun oynar ve sizi de duygusal yakınlık ve şefkat için arar mı? 30. Kararlılık, keşif ya da agresyon içeren sembolik oyunlar oynar mı? ( ör: askerleri savaştırma, arabaları yarıştırma, birinin evine gitmek i 31. Karşıdan kaşıya geçerken beklemesi gerektiği gibi kuralları anlar mı? 32. Davranışlarının bir sonucu olduğunu anlar mı? ( ör: yaramazlık yaparsa ceza alacağını, iyi davranırsa sizin memnun olacağınızı) 33. Öfke krizlerini atlatması uzun sürer mi?( 1o dak. Dan fazla) 34. Akranlarıyla oynamakta zorluk çeker mi? 35. Rutindeki değişikleri sevmez ve her şeyin aynı olmasını ister mi? 36. Tehlikenin farkında değildir ve çoğu zaman yaralanmayla sonuçlanan riskli davranışları var mıdır? 37. İki elin kullanılmasını gerektiren aktivitelerde iki elini de kullanır mı? ( ör: boya yaparken kağıdı tutmak, su koyarken bardağı tutmak gi 38. Giyinmekte zorlanır mı? 39. Yeni oyunları denemek istemez ve hep bildiği oyunları oynamak ister mi? 40. Oyuncakları kullanmakta ya da tutturucu aletleri kullanmakta ( düğme,fermuar,mandal,toka...) zorluk çeker mi? 41. Sakardır ve kolayca bir yerlere çarpar mı? 42. Topu iki eliyle yakalamakta zorluk çeker mi? 43. Kaba motor aktivitelerinde zorluk çeker mi? (ör: bisiklete binme, iki ayağıyla zıplama...) 44. Sandalyede kambur ya da yayık oturur mu? 45. Sandalyede kıpırdamadan oturmakta zorluk çeker ya da çok hızlı hareket eder mi? (yürümek yerine koşma....) 46. Kucağınıza aldığınızda ya da kıyafetlerini giydirirken bedeni çok gevşek midir? 47. Kapı tokmağını çevirip açmak gibi hafif basınç isteyen aktivitelerde zorlanır mı? 48. Kalem, makas gibi elle tutulan ya da taşınabilen objeleri gevşekçe tutar ve ya sıkıca kavrayamaz mı? 49. Elle tuttuğu objeleri çok sıkıca ve gergin mi kavrar? 50. Kendiliğinden kalem, makas gibi alet kullanılan aktivitelere yönelir mi? 51. Dikkatsizce ve yarım yamalak mı yer?