Aslında Çocuğumuzun Nesi Var

01.01.2017

Herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirecek çocuk; ne, nerede, ne  kadar uzakta, ne hızda, ne yönde, sabit mi, hareketli mi gibi soruların cevabını bilmek zorundadır. Bu sorunların herhangi birini cevaplamasına engel olacak duyu bütünleme bozukluğu çocuğun aktiviteyi gerçekleştirmesini engeller ya da zorlaştırır. Normal duyusal süreçte; kişi kendi vücudundan ve çevreden gelen uyarıları doğru bir şekilde algılar ve uygun bir davranış ya da motor hareket açığa çıkarır. Yani duyusal modülasyon ve motor planlamayla koordinasyon aşamalarında herhangi bir tıkanma yaşanmaz.

Bizden Haberler

01.01.2017 Duyu Bütünleme Nedir ? Vücudumuzun duyusal bilgileri uygun bir şekilde alması ve bu bilgiler ışığında beyinde yorumlanıp, motor ya da duygusal cevap olarak ortaya çıkmasıdır. İncele

Sizden Haberler

01.02.2017 FLOORTİME NEDİR? Floortime: İletişim sorunu yaşayan çocukların sosyal, duygusal ve entelektüel kapasitelerini geliştirmek için , oyun tabanlı, bireyselleştirilmiş bir eğitim programıdır. İncele