Floortime Nedir ?

duyu bütünleme İletişim sorunu yaşayan çocukların sosyal, duygusal ve entelektüel kapasitelerini geliştirmek için , oyun tabanlı, bireyselleştirilmiş bir eğitim programıdır.

Çocuğun duyu-motor-bilişsel özelliklerine göre hazırlanmış bir çevrede birey-aile ve eğitimcinin katılımıyla model-çocuk iletişimine dayanarak ve çocuk temel alınarak uygulanır.

Floortime Kimlere Uygulanır ?

      Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,       Genel Gelişim Gerilikleri,       Down Sendromu,       Öğrenme ve Dikkat ile ilgili zorluklar,       İletişim ve Dil ile ilgili zorluklar da uygulanır.

Özel gereksinimi olan bu grup çocuklarda;

      Empati kurma       Duygusal sinyalleri okuyabilme       Akranlarıyla iletişim kurabilme becerilerinin geliştirebilmek için floortime uygulanmaktadır.