Gelişim Takip Nedir ?

duyu bütünleme Gelişim geriliği yaşayan çocuklarımız kaba motor, ince motor, kişisel-sosyal, dil gelişimi ve özbakım becerileri yönünden uygun testler ve uzmanların gözlemleriyle değerlendirilir. Mevcut olan gelişim basamakları belirlenir. Bu basamaklardan başlamak üzere gelişimin ortaya çıkması ve ilerlemesi için en uygun programlar belirlenip, uygulanır. Belli aralıklarla tekrardan testler uygulanır ve gelişim takibi yapılmış olur.