Kurumumuzda Uygulanan Psikolojik Ve Değerlendirme Testleri Nedir ?

duyu bütünleme       DENVER II Gelişimsel Tarama Testi       BAYLEY III Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişim Ölçeği       AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri)       PEP-R ( Psiko-Eğitsel Profil Ölçeği)       GOBDÖ_2 (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği)       İVO_ODS ( İVO Otizm Değerlendirme Seti)       Bender-Gestalt Testi       Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi       Metropolitan Okul Olgunluğu Testi       Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi       Cattell Zeka Testi 2A-3A       Kent E-Y-G Testi       Okula Hazırlık Testi       Bir İnsan Çiz Testi       Gesell Gelişim Testi       PeaBody Kelime Resim Testi       Porteus Labirentleri Testi